Chirurgia Naczyniowa

Wyposażenie techniczne

Hybrydowa sala operacyjna

Hybrydowa sala operacyjna powstała w roku 2013. Zainstalowano w niej urządzenie do angiografii, zaprojektowane do zastosowania w sali operacyjnej. Tutaj możliwe jest przeprowadzenie wszelkich zabiegów na naczyniach krwionośnych, zarówno w technologii otwartej, jak i endowaskularnej, np. implantacja protez naczyń krwionośnych wraz z ramionami bocznymi lub oknami oraz otwarta wymiana całej aorty od zastawki do bifurkacji. 

Leczenie ambulatoryjne

Nowoczesny, ambulatoryjny Oddział Chirurgii Naczyniowej to 4 pokoje zabiegowe, 3 ultrasonografy dopplerowskie do barwnego obrazowania przepływu krwi przez naczynia, bieżnia, ultrasonograf dopplerowski do badania przepływów w naczyniach wewnątrzczaszkowych, LRR, VVP .

Ambulatoryjne centrum operacyjne

Zabiegi małoinwazyjne mogą być przeprowadzone w naszym ambulatoryjnym centrum operacyjnym.

 

    
Kontakt

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98