Αγγειοχειρουργική

Τεχνικός εξοπλισμός

Υβριδικό χειρουργείο
Η υβριδική χειρουργική αίθουσα εγκαινιάσθηκε το έτος 2013. Εντός αυτής έχει εγκατασταθεί συσκευή αγγειογραφίας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση σε χειρουργική αίθουσα. Στο εν λόγω χειρουργείο μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι περίπλοκες ανοικτές και ενδοαγγειακές χειρουργικές επεμβάσεις, όπως μεταμόσχευση αγγειακών προθέσεων με πλάγιους κλάδους ή οπές, ή ανοικτή αντικατάσταση του συνόλου της αορτής από το ύψος της βαλβίδας έως το διχασμό.
(http://klinikum.uni-muenster.de/index.php?id=7326 )
Εξωτερικά Ιατρεία
Τα σύγχρονα εξωτερικά ιατρεία της Αγγειοχειρουργικής διαθέτουν 4 αίθουσες θεραπείας, 3 συσκευές υπερήχων με έγχρωμο doppler,  κυλιόμενο τάπητα κοπώσεως, διακρανιακό υπέρηχο doppler, LRR, VVP  
( http://klinikum.uni-muenster.de/index.php?id=7436 ) Χειρουργική Εξωτερικών Ιατρείων
Χειρουργικές μικροεπεμβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στο χειρουργείο των εξωτερικών ιατρείων.
( http://klinikum.uni-muenster.de/index.php?id=7327 )