Κέντρο προστάτη

Φάσμα υπηρεσιών κατά την αντιμετώπιση κακοηθών παθήσεων προστάτη

 • Διεπιστημονικό αντικαρκινικό συμβούλιο προστάτη για τον προγραμματισμό της θεραπείας
 • Εργαστηριακή διαγνωστική
 • Διορθικό υπερηχογράφημα
 • Βιοψία του προστάτη μέσω υπερηχογραφήματος και τοπικής νάρκωσης
 • Πειραματικές μέθοδοι
 • Παθολογία / Ιστολογία
 • Ιστοχημεία αντισωμάτων
 • Συστηματική καταγραφή μέγεθος όγκου
 • Συμβατική ακτινολογική διαγνωστική
 • Σπινθηρογράφημα των οστών
 • Αξονική Τομογραφία (CT)
 • Αξονική τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET)
 • Τομογραφία μαγνητικής αντίχησης (MRT)
 • Χειρουργική προστατεκτομή με διατήρηση νεύρου
  • Ανοικτές χειρουργικές μέθοδοι (με εγκράτεια της σεξουαλικής λειτουργίας) και ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές μέθοδοι (λαπαροσκόπιση)
  • Εξετάσεις λεμφαδένων μετά την λαπαροσκοπική αφαίρεση
 • Εξωτερική ακτινοβολία (εξωτερική ακτινοβόληση)  σε γραμμικό επιταχυντή (τρισδιάστατη συμμόρφου ακτινοβόληση ή ακτινοβόληση μεταβαλλόμενης έντασης, IMRT)
 • Εικονικά καθοδηγούμενη ακτινοθεραπεία (IGRT), επιπλέον υπερήχων-θέση-ελέγχου πριν από κάθε ακτινοβόληση
 • εσωτερική ακτινοβολία (HDR-Βραχυθεραπεία υψηλού ρυθμού δόσης)
 • Εμφύτευση κόκκων
 • Θεραπεία αφαίρεσης ανδρογόνων
 • Χημειοθεραπεία
 • Θεραπεία πόνου
 • Ψυχολογική
 • Αποκατάσταση
 • Επαφή με ομάδες αυτοβοήθειας
 • Διεξαγωγή θεραπευτικών ερευνών