Νευροχειρουργική

Νευροχειρουργική Κλινική

Η νευροχειρουργική είναι ένας τομέας υψηλής εξειδίκευσης της Ιατρικής με πολλές όψεις. Στη νευροχειρουργική δεν αντιμετωπίζονται μόνο όγκοι (γλοιώματα, γλοιοβλαστώματα, μηνιγγιώματα, εγκεφαλικές μεταστάσεις, ακουστικά νευρινώματα, όγκοι της υπόφυσης) αλλά και παθήσεις της σπονδυλικής στήλης (προπτώσεις μεσοσπονδυλίου δίσκου, στενώσεις), αγγειακές παθήσεις (ανευρύσματα, αρτηριοφλεβική δυσπλασία) και πολλά ακόμη (νευραλγία του τριδύμου, σύνδρομο von Hippel-Lindau, υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης).

Η Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Münster καλύπτει όλο το φάσμα των νευροχειρουργικών επεμβάσεων, συνεργαζόμενη στενά με τους άλλους τομείς του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μέχρι τώρα εκτελούνται κάθε χρόνο περισσότερες από 3000 επεμβάσεις σε τουλάχιστον 3 αίθουσες χειρουργείου, 7000 ασθενείς εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία, και παρέχονται αμέτρητες συμβουλές με βάση φωτογραφικό υλικό που αποστέλλεται από το εσωτερικό της χώρας και το εξωτερικό. Στις επεμβάσεις εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες τεχνικές μέθοδοι, που συμβάλλουν στην αύξηση της ασφάλειας της θεραπείας. Στις μεθόδους αυτές περιλαμβάνονται η νευροπλοήγηση, η επεμβατική παρακολούθηση λειτουργιών (νευροφυσιολογική παρακολούθηση), οι μέθοδοι φθορισμού (ALA, ICG) για επεμβάσεις σε όγκους και αγγεία, η ενδοσκόπηση, η χρήση laser, και πρόσφατα, για πρώτη φορά στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, η επεμβατική υπολογιστική τομογραφία, η ενδοεπεμβατική τομογραφία εγκεφάλου.
Στα πλαίσια της περίθαλψης νευροογκολογικών ασθενών, έχουμε διατομεακή συνεργασία του Κέντρου Όγκων του Εγκεφάλου / Κέντρου Αριστείας Νευροογκολογίας και του West German Cancer Center Münster (WTZ) με ειδικούς άλλων ειδικοτήτων.