Παιδορθοπαιδική, επανόρθωση παραμορφώσεων και Χειρουργική άκρου ποδός

Στο Τμήμα Παιδορθοπαιδικής, επανόρθωσης παραμορφώσεων και Χειρουργικής άκρου ποδός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Münster περιθάλπουμε τόσο παιδιά, όσο και ενήλικες.  Ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης στις σπάνιες παθήσεις και η διατομεακή ανταλλαγή με άλλα τμήματα επιρέπουν την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση όλων των πτυχών του συγκεκριμένου τομέα.

Στο Τμήμα Παιδορθοπαιδικής, επανόρθωσης παραμορφώσεων και Χειρουργικής άκρου ποδός αντιμετωπίζονται τα εξής:

 •     Περιστατικά γενικής Παιδορθοπαιδικής
 •     Συγγενής δυσπλασία ισχίου και συγγενές εξάρθρημα ισχίου
 •     Συγγενείς ανωμαλίες θέσης άκρου ποδός όπως στρεβλοποδία και πλατυποδία
 •     Νευροορθοπαιδική (παίδων και ενηλίκων)
 •     Διαβήτης με διαταραχή φωσφόρου (XLH)
 •     Ατελής οστεογένεση (OI)
 •     Συγγενής ψευδάρθρωση της κνήμης (CPT)
 •     Μηριαίες ανωμαλίες (PFD)
 •     Περονιαία ημιμέλεια (FH)
 •     Απλασία κνήμης
 •     Σοβαρές ανωμαλίες θέσης άξονα κάτω άκρου
 •     Επίκτητες ανωμαλίες θέσης άκρου ποδός στους ενήλικες όπως κοιλοϊπποποδία, στρεβλοποδία, ραιβοποδία και πλατυποδία
 •     Βραχύνσεις κάτω άκρων (διαφορές μήκους κάτω άκρων - LLD)
 •     Συσπάσεις αρθρώσεων
 •     Σπάνιες παθήσεις (orphan diseases)

Prof. Dr. med. Robert Rödl
Abteilung für Kinderorthopädie, Deformitätenrekonstruktion und Fußchirurgie
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude: A1
Anfahrt: Albert-Schweitzer-Str. 33
D-48149 Münster