Διεπιστημονικό Καρκινολογικό Κέντρο Μύνστερ (ΔΚΚΜ)

Οργάνωση

Το ΔΚΚΜ είναι το κεντρικό ίδρυμα στην ΠΚΜ για την διεπιστημονική και προσανατολισμένη προς κατευθυντήριες οδηγίες διαγνωστική και θεραπεία καρκινοπαθών ασθενών. Συντονίζει πολυάριθμες ερευνητικές ομάδες (Διεπιστημονικές Ερευνητικές Ομάδες Ειδικών Καθηκόντων/ ΔΕΟΕΚ) και κλινικές ομάδες εργασίας (κλινικές-ογκολογικές ομάδες/ ΚΟΟ), κάτι που συμβάλλει σε μια δυναμική και διεπιστημονική οργανωτική δομή.

Ένα από τα πρώτα ορόσημα μετά την ίδρυση του ΔΚΚΜ στις 19. Ιουλίου 2007 αποτελεί η ίδρυση ενός διεπιστημονικού ογκολογικού κέντρου εξωτερικών ιατρείων με νοσοκομείο ημέρας για παιδιά και ενήλικες με καρκινοπάθειες στην κεντρική κλινική. Αυτό το κέντρο συμβάλει στην ευημερία των ασθενών τόσο με την βελτιστοποίηση της δικτύωσης των ογκολογικών ειδικοτήτων εντός της κλινικής, όσο και εκτός, με περιφερειακούς εταίρους της ιατρικής περίθαλψης. Άλλες κεντρικές οργανωτικές δομές βρίσκονται προς το παρών σε ανοικοδόμηση για να παρέχουν αφ’ενός στους ασθενείς καλύτερες δυνατότητες επικοινωνίας, αφ’ετέρου, με μια αποτελεσματική χρήση των δομών, την επίτευξη μιας καλυτέρευσης στην ποιοτική περίθαλψη.