Dodatkowe usługi

Na życzenie i koszt pacjenta UKM organizuje zakwaterowanie dla ewentualnych osób towarzyszących w odpowiednio przystosowanych do tego apartamentach lub hotelach w Münster. W innym razie pacjent musi samodzielnie podjąć się organizacji zakwaterowania osoby towarzyszącej. W ramach możliwości UKM udostępnia na życzenie pacjenta i za odpowiednią dopłatą zakwaterowanie osoby towarzyszącej na terenie obiektów UKM. Tego rodzaju przyjęcie osoby towarzyszącej pacjentowi dotyczy głównie pacjentów niepełnoletnich.

Odpowiedzialność za zakwaterowanie dla osoby towarzyszącej pacjentowi podczas pobytu w Niemczech, jak i związane z tym różnego rodzaju koszty, nie ponosi UKM lecz wszelkie tego rodzaju sprawy jak organizacja i  finansowanie, leżą w interesie osoby towarzyszącej, bądź pacjenta. Na życzenie usługi te mogą być zorganizowane przez placówki zakwaterowania należące do kliniki (UKM), pod warunkiem przejęcia kosztów. 

W przypadku przejęcia kosztów przez osoby trzecie rozliczenie za usługi dodatkowe musi definitywnie zostać potwierdzone pisemnie.

    
Kontakt

Administrative Department "International Patients"
Domagkstraße 26
D - 48149 Münster

Mail: ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98