Αγγειοχειρουργική

Κλινική και Εξωτερικά Ιατρεία Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής

Σας καλωσορίζουμε στη διεθνή ιστοσελίδα της Αγγειακής και Ενδοαγγειακής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Μύνστερ. Με τις δύο εγκαταστάσεις που έχουμε στη διάθεσή μας ανήκουμε στα μεγαλύτερα κέντρα αγγειοχειρουργικής της Ευρώπης, ενώ πέραν του άρτιου ιατρικού-τεχνολογικού εξοπλισμού μεγάλη είναι και η εμπειρία που διαθέτουμε κατά κύριο λόγο στη θεραπεία διαφόρων αγγειακών παθήσεων. Η Αγγειακή και Ενδοαγγειακή Χειρουργική  Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Μύνστερ ιδρύθηκε το 2008.