Διεπιστημονικό Καρκινολογικό Κέντρο Μύνστερ (ΔΚΚΜ)

Ιατρικός Διευθυντής

Prof. Dr. Med. Χανς Τ. Άιχ
Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικής και
Ακτινο-ογκολογικής Κλινικής