Χειρουργική στόματος, γναθοπροσωπική χειρουργική

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Prof. Dr.med. Dr.med.dent. Johannes Kleinheinz
Klinik für Mund- und Kiefer-Gesichtschirurgie
Albert-Schweitzer-Campus 1, Gebäude W30
Anfahrt: Waldeyerstraße 30
D-48149 Münster