Δερματολογική Κλινική

Διευθύντρια Κλινικής

Παν. Καθ. Δρ Ιατρ. Kerstin Steinbrink
Δερματολογική Κλινική

Von-Esmarch-Straße 58

D-48149 Münster

Univ.-Prof. Dr. med. Kerstin Steinbrink