Βασικές αρχές

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία των ασθενών διεξάγεται βάση των ποιοτικών απαιτήσεων και ποιοτικών πρότυπων που ισχύουν στην Γερμανία κατά τη χρονική στιγμή της θεραπείας.

Η θεραπεία συμπεριλαμβάνει όλες τις αναγκαίες ιατρικές πράξεις κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής φάσης. Επι πλέον συμπεριλαμβάνει την διαγνωστική και την θεραπεία των επιπλοκών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της νοσοκομειακής νοσηλείας.

Μια θεραπεία από τρίτους μετά την ολοκλήρωση των παροχών των εξωτερικών ιατρείων και / ή των νοσηλευτικών παροχών δεν αποτελεί μέρος της θεραπυτικής εντολής.

Η ΠΚΜ παρέχει μια εξωνοσοκομειακή και νοσηλευτική θεραπεία, υπό την προϋπόθεση ελεύθερης χωρητικότητας. Προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση του θεραπευτικού κόστους από τον ασθενή με τη μορφή μιας προκαταβολής ή από έναν φορέα με τη μορφή δήλωσης ανάληψης εξόδων. Το ποσό της προκαταβολής προκύπτει από τον αρχικό προϋπολογισμό των θεραπευτικών εξόδων. Μετά από αυτό ακολουθεί η συνεννόηση του ασθενή με την αντίστοιχη κλινική για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής. 
ΕΞΟΔΑ
Ο ασθενής θα πρέπει να εξασφαλίσει με δικά του έξοδα ή με έξοδα ενός άλλου φορέα, ότι θα τηρηθούν οι απαιτούμενες διατυπώσεις για την βίζα του ασθενή και των συνοδών του στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Την απαραίτητη επιστολή πρόσκληση για την παραχώρηση βίζας σας διαθέτει η ΠΚΜ μετά την σύναψη του συμβολαίου θεραπείας.

Συμπληρωματικά υποδεικνύουμε, ότι η ΠΚΜ δεν αναλαμβάνει κανένα κόστος για την παραμονή των ασθενών στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Η ΠΚΜ σας εγγυάται, ότι τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών χρησιμοποιούνται μόνο για λόγου της ιατρικής θεραπείας, οι οποίοι είναι συναφείς με αυτές.

Η εξόφλιση των ιατρικών υπηρεσιών γίνεται με βάση του εκάστοτε ισχύον γερμανικού συστήματος εξόφλισης (βάση DRG) για νοσοκομειακές νοσηλείες, νόμος περί τελών για ιατρούς κατά την θεραπεία σε εξωτερικά ιατρεία και κατά την θεραπεία από αρχίατρο).