Δερματολογική Κλινική

Εξειδίκευση στη Δερματολογία

Ο εκτεταμένος ειδικός κλάδος της Δερματολογίας και της Αφροδισιολογίας καλύπτεται στην Κλινική μας από μια μεγάλη σειρά εξειδικευμένων τμημάτων.

Ο υψηλός βαθμός εξειδίκευσης σε συνδυασμό με τη στενή συνεργασία των ειδικοτήτων επιτρέπει την ολοκληρωμένη περίθαλψη των ασθενών μας. Περιθάλπουμε τους ασθενείς μας με νοσηλεία, σε κλινική ημέρας και στα εξωτερικά ιατρεία.

Ειδικά Κέντρα Θεραπείας

 • Κέντρο δερματικών όγκων με φωτοδερματολογία
 • Εξειδικευμένο κέντρο χρόνιου κνησμού
  (Prurigo)
 • Εξειδικευμένο φλεβολογικό Κέντρο με Φλεβοχειρουργική
 • Επεμβατικός τομέας με Πλαστική, Αισθητική και Δερματολογική Χειρουργική

Άλλοι τομείς εξειδικευμένης περίθαλψης

 • Γενική Δερματολογία
 • Πλαστική, Αισθητική και Δερματολογική Χειρουργική
 • Φλεβοχειρουργική
 • Αλλεργιολογία και Δερματολογία Εργασίας
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Αισθητική Δερματολογία
 • Κλινική ημέρας
 • Εξωτερικό τραυματιολογικό Κέντρο

Δερματολογική εργαστηριακή διάγνωση

 • Δερματολογική Ιστολογία και Ανοσομορφολογικό Εργαστήριο
 • Μεταγραφική Δερματολοιμωξιολογία (Μυκητολογία)
 • Αλλεργιολογική διάγνωση

 

Univ.-Prof. Dr. med. Kerstin Steinbrink