Ορθοπαιδική

Κλινική και Πολυκλινική Γενικής Ορθοπαιδικής και Ογκολογικής Ορθοπαιδικής

Η Κλινική και Πολυκλινική Γενικής Ορθοπαιδικής και Ογκολογικής Ορθοπαιδικής στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Μύνστερ είναι εξειδικευμένη στην θεραπεία ασθενών με όγκους του μηχανισμού σωματικής στήριξης και κίνησης.

Όγκοι του μυοσκελετικού συστήματος, μεταξύ άλλων και λόγω της σπανιότητάς τους, παρουσιάζουν μια από τις δυσκολότερες κλινικές εικόνες τόσο από διαγνωστική όσο και από την θεραπευτική άποψη. Γι’αυτό η αντιμετώπιση όλων των κακοηθών παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος προϋποθέτει αναγκαία διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ Ορθοπαιδικών, Ραδιολόγων, Παθολόγων, Ογκολόγων και Θεραπευτών Ακτινοβολίας. Στη διάθεση αυτών των ασθενών με περίπλοκα και χρονοβόρα διαγνωστικά και θεραπευτικά προβλήματα βρίσκεται στο Μύνστερ μια έμπειρη ομάδα, η οποία προσφέρει σύγχρονες μεθόδους διαγνωστικής, χειρουργικής και ογκολογικής περίθαλψης.

Η ομάδα αποτελείται από ογκολόγους ορθοπαιδικούς του ιδίου τμήματος καθώς επίσης και από παθολόγους, ογκολόγους, θεραπευτές ακτινοβολίας και χειρούργους πλαστικής. Μετά από τακτικές συσκέψεις των πολύπλοκων περιπτώσεων αποφασίζεται, μεμονωμένα για τον καθένα, σε ένα κοινό ογκολογικό συμβούλιο όλων των συμμετέχοντων κλινικών και ινστιτούτων η ιδανική θεραπεία, η οποία θα ακολουθηθεί. Έτσι γίνεται δυνατή μια γρήγορη διεκπεραίωση της κάθε περίπτωσης.