Κέντρο προστάτη

Κέντρο Προστάτη στην ΠΚΜ

Το Κέντρο Προστάτη στην ΠΚΜ σας προσφέρει μέσω της συνεργασίας με όλες τις συμμετέχουσες κλινικές και ινστιτούτα της ΠΚΜ Μύνστερ ένα φαρδύ φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Έτσι  προκύπτουν για εσάς, ανάλογα της απόλυτα ατομικής σας κατάστασης υγείας και ζωής, πολλά ωφέλη, τα οποία θέλουμε εδώ να σας παρουσιάσουμε περιληπτικά:

Επεξεργαζόμαστε για εσάς μια προσωπική, „ραμμένη στα μέτρα σας“, διεπιστημονική θεραπεία, η οποία δεν λαμβάνει μόνο υπόψη της το στάδιο του όγκου, αλλά και την ηλικία καθώς και τις προσωπικές σας επιθυμίες, με σκοπό να σας προσφέρουμε τις καλύτερες πιθανότητες ενόψει των θεραπευτικών αποτελεσμάτων και της ποιότητας ζωής σας.

Σαν αρμόδιοι βρίσκεται στην διάθεσή σας μια εξειδικευμένη ομάδα εκπαιδευμένων ειδικευμένων ιατρών με αντίστοιχη μακρόχρονη εμπειρία στον τομέα των παθήσεων του προστάτη.

Η υπάρχουσα επιστημονική γνώση αναπτύσσεται συνέχεια και συστηματικά. Στα πλαίσια της διεπιστημονικής έρευνας του προστάτη στο Μύνστερ εργαζόμαστε π.χ., ώστε να καταφέρουμε μελλοντικά να διαγνώσουμε εάν υπάρχει καρκίνος του προστάτη και χωρίς διάγνωση με βιοψία. Η εθνική και διεθνής ανταλλαγή σε συνέδρια και η διοργάνωση μετεκπαιδευτικών εκδηλώσεων θεωρούνται αυτονόητες.