Δερματολογική Κλινική

Ώρες κοινού & Επικοινωνία

Στους επιμέρους τομείς της Κλινικής μας υπάρχουν διαφορετικές ώρες κοινού. 

 • Ανάστροφη ακμή, χρόνια αποστήματα
 • Αλλεργίες, κνιδώσεις, μαστοκυττάρωση, δυσανεξίες σε φάρμακα
 • Γενική Δερματολογία
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
 • Χρόνιος κνησμός, prurigo nodularis
 • Δερματικοί όγκοι
 • Πλαστική και Αισθητική Χειρουργική
 • Δερματοχειρουργική
 • Φλεβολογία, παθήσεις των φλεβών
 • Ψωρίαση
 • Εξωτερικό τραυματιολογικό Κέντρο

Univ.-Prof. Dr. med. Kerstin Steinbrink