Συγγενείς και επίκτητες καρδιοπάθειες (EMAH)

Επίκεντρο των εργασιών της Κλινικής

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ
Περιθάλπτονται ασθενείς με το ολοκληρωτικό φάσμα συγγενής καρδιοπάθειας, χειρουργικά ή μέσω επεμβατικού καθετηριασμού διορθωμένη, ημιδιορθωμένη ή μη διορθωμένη. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον έγκαιρο προγραμματισμό της πρώτης ή και των επαναληπτικών επεμβάσεων (χειρουργική ή καθετηριασμός) μέσω πλήρης διαγνωστικής καθώς και στην τελική τους διεξαγωγή. Επι πλέον αποσαφήνηση και θεραπεία όλων των χρόνιων επιπλοκών (καρδιακή ανεπάρκεια, αρρυθμία, υπέρταση της πνευμονικής κυκλοφορίας, κλπ.) καθώς και οξείες επιπλοκές (αρρυθμία, ενδοκαρδίτιδα, διάφορες αγγειακές επιπλοκές, κ.τ.λ.).

Το φάσμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες κλινικές εικόνες:
 • Αποφρακτική καρδιακή ανεπάρκεια: στένωση βαλβίδας (αορτική, μιτροειδής, πνευμονική και τριγλώχινα βαλβίδα), στένωση άνωθεν και κάτωθεν των βαλβίδων καθώς επίσης στο εσωτερικό των καρδιακών κοιλοτήτων, στένωση των μεγάλων αγγείων (π.χ. στένωση ισθμού αορτής)
 • Ανεπάρκειες βαλβίδων της καρδιάς
 • Απλές εγχειρήσεις αναστόμωσης:  ανοικτό ωοειδές τρήμα, ανωμαλία στο μεσοκόλπιο διάφραγμα, ανωμαλία στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα, ανοικτός αρτηριακός πόρος κ.α.
 • Πολύπλοκες καρδιακές ανωμαλίες: τετραλογία του Fallot, μετάθεση μεγάλων αγγείων (ολοκληρωμένη  ή συγγενώς διορθωμένη), ατρησία τριγλώχινας, ατρησία πνευμονική, ατρησία μιτροειδής, ανωμαλία Ebstein, καρδιακή ανωμαλία με μόνο μια λειτουργούσα καρδιακή κοιλία (μονήρη κοιλία), εγχείρηση Fontan.
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΤΗΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:
 • Στένωση αορτικής βαλβίδας: ποσοστικοποίηση, προεγχειρητική διαγνωστική συμπεριλαμβανομένου καθετηριασμού, με αντίστοιχη ένδειξη επεμβατική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (μέσω μηριαίας φλέβας ή κορυφαία)
 • Αναπάρκεια μιτροειδής και τριγλώχινας βαλβίδας: Διαγνωστική σε πρωτογενείς, μορφολογικά αλλαγμένες ανωμαλίες βαλβίδων (π.χ. Prolaps) ή δευτερογενείς λειτουργικές ανωμαλίες βαλβίδας σε έμφραγμα, διαστολική καρδιομυοπάθεια, δεξιοκαρδία και άλλες ανωμαλίες, ποσοστικοποίηση μέσω υπερηχοκαρδιογραφίας,  προεγχειρητική διαγνωστική συμπεριλαμβανομένου καθετηριασμού, σε σχεδιασμό: με αντίστοιχη ένδειξη επεμβατική θεραπεία της αναπάρκειας μιτροειδής βαλβίδας με την μέθοδο MitraClip®, σε σχεδιασμό: επεμβατικός LLE-αποφράκτης
 • Θεραπεία ενδοκαρδίτιδας
 • Αξιολόγηση μετεγχειρητικών αποτελεσμάτων και επιπλοκών, όπως π.χ. δυσλειτουργία τεχνητών βαλβίδων
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ:
Διατίθεται ένα πλατύ διαγνωστικό φάσμα μη-επεμβατικών μεθόδων, συμπεριλαμβανομένης της υπερηχοκαρδιογραφίας (διοισοφάγεια και διαθωρακική με Doppler, βάση Strain-απεικονήσεων, όπως και τρισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφία), ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασίας κοπώσεως, 24ωρης καταγραφής αρτηριακής πίεσης, δοκιμασίες κόπωσης (εργομετρία και εργοσπιρομετρία), καρδιακή τομογραφία μαγνητικής αντίχησης όπως και αξονική τομογραφία dual-source (μαζί με το Ινστιτούτο Κλινικής Ραδιολογίας).

Εφαρμόζονται οι ακόλουθες επεμβατικές μέθοδοι:
 • Διαγνωστική: αριστερός και δεξιός καθετηριασμός με χρησημοποίηση τεχνικών βαθμονομημένης ακτινοσκόπισης δύο επιπέδων και περιστροφικής αγγειογραφίας.
 • Επεμβατικός καθετηριασμός: επεμβατική σύγκλιση ανοικτού ωοειδές τρήματος. Σύγκλιση μεσοκολπικής επικοινωνίας. Σύγκλιση ανοικτού αρτηριακού πόρου Botalli. Διάταση βαλβίδων καρδιάς με μπαλονάκι (βαλβιδοπλαστική) (πνευμονική βαλβίδα, μιτροειδής και τριγλώχινα βαλβίδα και αορτική βαλβίδα). Επεμβατική καθετηριακή εμφύτευση πρόθεσης αορτικής βαλβίδας (μέσω μηριαίας φλέβας ή κορυφαία). Διάταση βαλβίδων με μπαλονάκι και εμφύτευση Stent σε στένωση αγγείων. Σύγκλειση ανεπιθύμητων αγγειακών συνδέσεων.
 • Ρυθμολογική θεραπεία συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας με απινιδωτή, ιδιαιτέρως κατά των αρρυθμιών σε σχέση με συγγενείς καρδιοπάθειες (π.χ. κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες) συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτροφυσιολογικής διαγνωστικής και θεραπείας (μέσω του τμήματος της Ρυθμολογίας, διεύθυνση Καθ. Δρ. ιατρικής Έκχαρντ)
 • Επι πλέον μπορεί σε περίπτωση ανάγκης να ακολουθηθεί χειρουργική θεραπεία από τους συναδέλφους της καρδιο-θωρακοχειρουργικής.