Ιατρικός Φάκελος

Μετά το εξητήριο του ασθενή από την ΠΚΜ, ο ασθενής λαμβάνει έναν λεπτομερή ιατρικό φάκελο στη γερμανική γλώσσα, ο οποίος περιλαμβάνει σχετικές ιατρικές πληροφορίες και ιδιαίτερα πληροφορίες για τα συνηθισμένα στη Γερμανία φάρμακα με ενδείξεις της δραστικής ουσίας. Επίσης περιλαμβάνονται ενδείξεις για την αναγκαία μεταθεραπευτική περίθαλψη στην πατρίδα.
Επικοινωνία

Δρ Ιατρ. Βίνσεντ Ρόμαν Χοφμπάουερ
Eπικεφαλής μονάδας,
Επιμελητής και ειδικός ιατρός ορθοπεδικής και χειρουργικής ατυχημάτων

International Patient Management
Domagkstraße 11
D - 48149 Münster

ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
ukm-international.de

Phone: +49 251 83 - 5 78 98

Μεταφορά