Επικοινωνία

UKM International
Domagkstraße 11
D - 48149 Münster

Mail: ipm@ukmuenster.de
Phone: +49 251 83 - 5 78 98
Μπορείτε να μας βρείτε τηλεφωνικά τις ώρες 9:00 έως 13:00

Επικοινωνία

Δρ Ιατρ. Βίνσεντ Ρόμαν Χοφμπάουερ
Eπικεφαλής μονάδας,
Επιμελητής και ειδικός ιατρός ορθοπεδικής και χειρουργικής ατυχημάτων

International Patient Management
Domagkstraße 11
D - 48149 Münster

ipm(at)­ukmuenster(dot)­de
ukm-international.de

Phone: +49 251 83 - 5 78 98

Μεταφορά