Νευροχειρουργική

Διευθυντής Κλινικής

Καθ. Δρ Ιατρ. Βάλτερ Στούμερ (Stummer)
E-mail: walter.stummer(at)­ukmuenster(dot)­de
Τηλ.: +49 (0)251 / 83-47472
Fax:  +49 (0)251 / 83-45646